ბრენდი – ფესვები 3*

ბრენდი : ფესვები
კატეგორია : ალკოჰოლური სასმელი, კონიაკი
მწარმოებელი : საქართველო
სახეობა : ღვინო
გრამაჟი/ლიტრაჟი : 0.25
ვადა : უვადო