სელიოდოჩკა ტრადიციული „რუსკოე მორე“ – 500 გრ.

ბრენდი : რუსკოე მორე
კატეგორია : სამაცივრე
მწარმოებელი : სს “რუსკოე მორე”
სახეობა : ზღვისპროდუქტი
გრამაჟი/ლიტრაჟი : 0.5
ვადა : 4თვე