BLND Scotch Whisky: Teacher’s 40% (თიჩერსი)

blnd scotch whisky teachers

ბრენდი : ბიმ სანტორი
კატეგორია : ალკოჰოლური სასმელი,ვისკი
მწარმოებელი : შოტლანდია
სახეობა : სკოჩი
გრამაჟი/ლიტრაჟი : 0.2 ლ
ვადა : უვადო